UAB „AUTOJUTA“ TEISINĖ INFORMACIJA

UAB „Autojuta“, įmonės kodas 135168464, (SEAT importuotoja Lietuvoje) yra Lietuvos kompanija, kurios oficiali būstinė registruota adresu: Chemijos g.8, 51344 Kaunas, Lietuva. Mokesčių mokėtojo numeris: LT351684610 El. pašto adresas: 

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Dabartinės Bendrosios naudojimosi taisyklės reglamentuoja šio internetinio puslapio naudojimosi sąlygas, įskaitant visą jame pateikiamą informaciją ir paslaugas. Kiekvienas žmogus, atėjęs į šį internetinį puslapį, yra vadinamas „Vartotoju“. Vartotojas laikomas susipažinęs su šiomis Bendrosiomis naudojimo taisyklėmis ir jas perskaitęs, kai pažymi varnelę ties „Susipažinau ir sutinku su Bendrosiomis naudojimo taisyklėmis“.

UAB „Autojuta“ pasilieka teises bet kokiu metu be išankstinio įspėjimo keisti puslapio struktūrą ir dizainą, pakeisti ar pašalinti jame esantį turinį ar paslaugas bei puslapio prieigos ar Bendrąsias naudojimosi taisykles. Apie visus būsimus Bendrųjų naudojimosi taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Bendrųjų naudojimosi taisyklių redakciją paskelbiant šioje interneto svetainėje.

Bet kokia, su UAB „Autojuta“ susijusi informacija (struktūra, produktų kainos, paslaugos, pasiūlymai, reklamos, kampanijos, žaidimai, detalės apie įmonę), kuri galėtų būti publikuojama kituose internetiniuose puslapiuose, el. laiškuose, forumuose gali būti laikoma teisinga ir teisėta, jeigu ją patvirtino UAB „Autojuta“.

Šiame puslapyje pateikiami duomenys ir informacija gali būti susijusi su versijomis ar modeliais, kurių negalima įsigyti, nes jie yra prototipai, bandomosios modelių versijos arba yra tiesiog nebegaminami. Modelių techninės detalės, įranga ir nuotraukos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo, kaip ir bet kokia kita informacija apie modelius ir nuolatinius jų patobulinimus.

Naudodamasis šiuo puslapiu Vartotojas įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti UAB „Autojuta“ ar trečiųjų šalių įvaizdžiui, interesams ir teisėms, arba veiksmų, kurie galėtų apkrauti puslapio darbą ir trukdytų juo įprastai naudotis kitiems vartotojams.

INTELEKTINĖ IR KOMERCINĖ NUOSAVYBĖ

Šiame puslapyje pateikti tekstai, nuotraukos, garsai, animacija, vaizdo klipai ar kita informacija yra išimtinė UAB „Autojuta“ kompanijos nuosavybė arba oficialiai leista naudoti trečiųjų šalių.

Puslapyje publikuoti logotipai, prekiniai ženklai ir komercinio dizaino elementai taip pat patenka į UAB „Autojuta“ komercinės ir intelektualinės nuosavybės registrą bei yra draudžiami bet kokia forma naudoti, platinti, transformuoti ar publikuoti.

PREKĖS IR KAINOS

Šiame puslapyje pateiktos kainos turėtų būti suprantamos, kaip mažmenos atstovų siūlomos kainos, įskaitant galiojantį PVM, registracijos mokestį ir transportavimo mokestį. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti, kad priklausomai nuo šalies, kurioje bus registruojama transporto priemonė, mokesčiai gali skirtis, laikantis tam tikrų taisyklių. Galutinė rekomenduojama mažmeninė kaina taip pat gali skirtis.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

UAB „Autojuta“ nėra atsakinga už gedimus, kurie paveikia serverių ar komunikacijų tinklų darbą, bei už problemas, kurios kyla dėl neoptimizuotų internetinių naršyklių versijų. UAB „Autojuta“ negali būti atsakinga už bet kokias saugumo klaidas ar gedimus, kurie galėtų daryti įtaką Vartotojo kompiuterinėms sistemoms.