APVA
Projektas įgyvendintas panaudojant Klimato kaitos programos lėšas.